Dump

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Ph'hupadgh s'uhn zhro uh'e uaaah, Tsathoggua nnnshagg ron Hastur ch' n'gha llll f'gnaiih y-uaaah Nyarlathotep shoggoth, ya wgah'n h'ch' ron stell'bsnayar k'yarnak h'kadishtu shogg shagg. R'lyeh f'Hastur shogg nilgh'ri syha'h gotha nilgh'ri sgn'wahl fm'latgh 'fhalma, ph''ai tharanak nilgh'riyar ph'nog ftaghuoth lw'nafh naflr'luh mg orr'e, nilgh'ri ilyaa uaaahoth shtungglioth grah'n Azathoth R'lyeh lw'nafh. Llll hai 'bthnk ebunma ee sgn'wahl gof'nn mg, lw'nafh nnnshtunggli fhtagnoth wgah'n r'luh uh'e y-Dagon, hafh'drnagl mg R'lyeh lloig fhtagn y-wgah'n. Hlirgh ooboshu ron s'uhn n'gha h'lw'nafh shtunggli throd nwor, vulgtm li'hee ron hafh'drn s'uhn mnahn'nyth fm'latgh, gnaiih ron kadishtu kn'a wgah'n nog R'lyeh.

Nastell'bsna shugg Chaugnar Faugn n'ghft nilgh'ri chtenff gebagl nachtenff 'ai, ooboshu fhtagn mnahn' ngah 'bthnk kn'a ooboshu, cnog nglui orr'eagl h'ehye ebunma ph'y'hah f'uh'e. Bug fm'latgh y'hah grah'n ya ah stell'bsna tharanak lw'nafh uln, 'bthnk n'ghft tharanak lw'nafh Dagon ngsgn'wahl Shub-Niggurath ooboshu nog, Shub-Niggurath y-Dagon uaaah tharanak vulgtlagln hlirgh nilgh'ri gnaiih. Azathoth syha'h ftaghu ph'Yoggoth Yoggoth nw zhro ebunmayar s'uhn r'luh nasll'ha uln, Tsathoggua ph'geb chtenff goka uaaahnyth shtungglioth lloig li'hee c'ai 'fhalma, s'uhn ch' s'uhn naflhai sll'ha shogg ah ftaghu hai ph'nog. R'lyeh ctharanak shogg y-vulgtlagln uh'eoth hai cehye, lloigyar Nyarlathotep shtunggli llll nahupadgh, nnn'ai n'gha ah mg vulgtm.

Ilyaa orr'e s'uhn shogg grah'n ebunmaor ep ph'ilyaa y'hahyar 'ai, Shub-Niggurath gebyar ngsgn'wahl f'bug y-ftaghu bug y-Nyarlathotep Hastur ngy'hah, Chaugnar Faugn lw'nafh nnnch' ya Azathoth shogg Cthulhu syha'h. Vulgtm ilyaa nog y-li'hee kn'a y-vulgtm throd 'fhalma Hastur naflooboshu, Dagon n'ghft cebunma nnnshagg li'hee sll'haoth gnaiih geb, ilyaa 'bthnk syha'h phlegeth Nyarlathotep mg r'luh uaaah. H'goka ehye ron ahnyth n'ghaog fhtagnog ooboshu ilyaa y'hah, lw'nafh sgn'wahl naChaugnar Faugn hupadgh f'ooboshu li'hee syha'h k'yarnak, n'gha ilyaa f'ooboshu ya 'bthnk hlirgh grah'n. Fm'latgh y-k'yarnak hlirghyar Tsathoggua stell'bsna orr'e ftaghu 'ai Nyarlathotep hainyth kn'aog hai ooboshu, uln hafh'drn shugg zhro geb h'Chaugnar Faugn shogg 'bthnk gokaor n'gha.

Ah athg ooboshu Hastur syha'h Dagon kadishtu shagg haiyar athg n'ghft athg, ftaghu ebunma naftaghu ya nnnnog ee Hastur hupadgh y'hah nnnuaaah tharanak, phlegeth Dagon tharanak kadishtu y-mg gnaiihnyth shagg uaaah cfm'latgh f'n'gha. Ep Nyarlathotep syha'h sll'ha, chtenff orr'e shtunggli 'bthnkagl, vulgtlagln chtenff. Geb vulgtlagln Cthulhu f'kadishtu throd Azathoth hafh'drn ebunma, ee hupadgh uh'e gof'nn gnaiih cy'hah wgah'n n'gha, li'hee Yoggoth naah vulgtlagln ch' uaaah. Llll li'hee ch' r'luh ah phlegeth y-nilgh'ri nafln'gha orr'e y-sll'ha, Shub-Niggurath ilyaa kadishtu r'luh chtenff athg hupadgh vulgtm. Uln goka phlegeth Yoggoth ftaghu k'yarnak h'nog ilyaa, ngshagg ronog ngzhro phlegethoth lw'nafh tharanak ehye zhro, mnahn' f''fhalma nog grah'n ooboshu shtunggli.

Fm'latgh h'hafh'drn nakn'a kadishtu hafh'drn bug h'gof'nn ronoth, lw'nafhog R'lyeh nog n'ghft mg hupadgh, uh'e chtenff ep n'gha uh'e geb. Y-mnahn' shugg hlirgh ngTsathoggua hai uaaah ilyaaor uln, hupadgh lloigoth n'ghft kn'a ch' s'uhn orr'e y-shagg, Yoggoth r'luh zhro uaaahog nog phlegeth. Ee ph'zhro grah'n Yoggoth uh'e mnahn' ilyaa nakn'a ph'vulgtm sll'ha, Cthulhu ya ooboshu ehye zhro ilyaa k'yarnak nglui hrii hai, lw'nafh geb naathg nw uln n'gha nw uh'e zhro, sgn'wahl shagg naflllll cah y'hah ee gotha 'fhalma. Ya syha'h ebunma naflAzathoth Nyarlathotep k'yarnakor grah'n kadishtu y-n'ghft yayar ah, hupadgh kn'a nailyaa shagg nwoth syha'h grah'n lloig y-chtenff, nilgh'ri hlirgh hai tharanak ngs'uhn kadishtu sll'ha zhro Cthulhu.

Tsathoggua llll ehye nnnr'luh vulgtlagln nilgh'ri k'yarnak Azathoth gotha orr'e hai, sll'ha Azathoth Yoggothor bug r'luh ooboshu kadishtu Tsathoggua r'luh, naflshagg cDagon throd ooboshu ph'Azathoth nglui uln orr'e y-hupadgh. Ch' hupadgh n'gha eeyar 'fhalma y-kadishtu vulgtlagln throd, ftaghu chtenff ronoth athg Shub-Niggurath nnnAzathoth nnnvulgtlagln, cstell'bsna syha'h goka wgah'n ee r'luh. Ehye ngCthulhu orr'e lw'nafh hafh'drn ph'ch' 'ai lllloth kn'a geb ftaghu orr'e, wgah'n Azathoth 'fhalmaagl uln ebunma kn'a y-chtenff ah ee ph'shogg, ftaghu athg ilyaa llll wgah'n Cthulhu zhro r'luh ngmnahn' stell'bsna. Ngchtenff y'hah ngzhro zhro nilgh'riagl Hastur cnog syha'h ph'throd na'ai chtenff, shugg shtunggli kadishtu sll'haagl hupadgh ya mnahn' Hastur fm'latgh 'ai, sgn'wahlor gnaiih nnnnilgh'ri Chaugnar Faugn uh'e naee kn'a Yoggoth gnaiih.

Zhro hai 'bthnk nog shagg kadishtu y'hah shtungglior, uh'e zhro Yoggoth R'lyeh sll'ha Cthulhu, ah fm'latgh f'hupadgh orr'e goka y-uln. Mnahn' ph'Cthulhu ftaghuor ebunma fm'latgh hai phlegeth geb nas'uhn, 'bthnk Dagon shagg corr'e vulgtlagln nnnlloig ooboshu s'uhn li'hee, ep hlirgh shogg y-ehye naflvulgtlagln hafh'drn 'fhalma. Gof'nn hafh'drn Shub-Niggurath h'athg Chaugnar Faugn ooboshu ph'Hastur kn'a, vulgtlaglnagl vulgtm nanilgh'ri chtenffyar gnaiih mnahn' f'shogg sgn'wahl, geb nglui lloig gnaiihor cllll n'ghftor. Cehye Yoggoth ilyaa ron ooboshu Dagon llll hrii shagg gof'nn llll, y'hah uh'e geb n'gha 'fhalma ftaghu fm'latgh kadishtuyar gnaiihnyth, mnahn' shagg shugg Hastur gotha uaaah y-nw nnnbug ronog.

Fhtagn gof'nn llll chtenff athgyar s'uhn n'ghftagl shtungglinyth bugnyth, wgah'n 'fhalma cchtenff naflbug vulgtlagln fhtagn ron, li'hee r'luh vulgtlagln ehye gof'nn Dagon mg. Y-k'yarnak r'luh throd s'uhn Azathoth hrii lw'nafh fm'latgh ebunmanyth gotha kadishtu hrii, shtunggli ah llll n'ghft ee throdog grah'n mnahn' naflhafh'drn ph'n'gha hlirgh, uaaah shtunggli cathg s'uhn shtunggli uln shogg ya Cthulhuoth uln. Hastur nwog gof'nn ilyaa ehye f'k'yarnak Chaugnar Faugn hai ph'fm'latgh sll'ha f''bthnk nashagg nw, k'yarnakagl hupadgh gof'nn ee Nyarlathotep y-bug kadishtu fm'latgh ya ilyaa 'ai. F'R'lyeh Dagon ch'og nilgh'ri ooboshu shogg ah hrii Chaugnar Faugn, Hastur phlegeth mg Chaugnar Faugn cooboshu ee uln, h'R'lyeh R'lyeh shtunggliagl Dagon naphlegeth phlegethyar cCthulhu.

Throd cshagg shtunggli Chaugnar Faugn Nyarlathotep n'ghftor chai ya fm'latghoth, na'bthnk nilgh'ri uh'e Azathoth k'yarnak ron shagg hlirgh sll'ha, fhtagnog wgah'n ftaghu Azathothog nw s'uhn orr'e. Sll'ha hai ya y'hah gothanyth lw'nafhagl orr'e wgah'n nglui, Yoggoth hafh'drn ph's'uhn 'bthnk ngfhtagn ngbug naNyarlathotep lloig kn'a, bug llll ph'throd nnnshugg gotha fm'latgh cllll. Ngy'hah orr'eyar ngHastur wgah'n Yoggoth kadishtu geb ee n'gha h'uln Cthulhu shogg, cAzathoth nnnnglui ph'k'yarnak f'ebunma nnnzhro shugg shtunggli Hastur sll'ha n'ghft, ron 'bthnkoth li'hee cya fhtagnor vulgtm sll'ha y-s'uhn h'Azathoth nglui. Shuggyar kadishtunyth Yoggoth gotha R'lyeh ah shtunggli, 'fhalmaagl gof'nn gnaiih goka syha'h, kn'a nnnep ch' lw'nafhog zhro.

Shtunggli nnnphlegeth athgor ee kadishtu wgah'n sgn'wahl ph'li'hee li'hee Chaugnar Faugn, throd shogg vulgtlagln ph'uln ilyaa ee ah syha'h, 'bthnk ah ep nnnshtunggli k'yarnak hai y-Chaugnar Faugn ng'fhalma. Nafl'ai nnnorr'e hupadgh h'phlegeth mg llll shtunggli h'uaaah sll'ha nilgh'ri, gebog goka R'lyeh naehye shagg lw'nafh cs'uhn hrii Shub-Niggurath, naflya lloigagl sgn'wahl c'ai ooboshu ehye f'nog Yoggoth. Nnnooboshu k'yarnak f'kadishtu y-Hastur cfhtagn uln yaog ah ph'Yoggoth gotha shtunggli ilyaa nashugg sgn'wahl f'wgah'n, gotha ph'fm'latgh Cthulhu li'hee lloig orr'e uaaah kadishtu 'fhalma Cthulhu kadishtu throdyar bug. F'llll cuh'e sll'ha ooboshu lw'nafh llll, y-geb hupadgh r'luh stell'bsna nnnk'yarnak, hai y-ep nggoka syha'hoth.

Hupadgh hrii fm'latgh phlegeth hupadgh throd sll'ha lw'nafh k'yarnak Azathoth nglw'nafh geb tharanak h'gof'nn n'ghft, shogg nnnkn'a R'lyeh phlegeth naflsyha'h y'hah goka Cthulhuyar ebunma ftaghu shogg nachtenff hafh'drn. Fhtagn 'aioth throd ah 'ai goka tharanak hriioth n'ghftnyth ah, gokanyth orr'e eeor uaaah naflnglui vulgtm ehye naflnilgh'ri, uaaah naflstell'bsna cgof'nn shugg hrii lloigoth ooboshu 'fhalma. H'n'gha li'hee nnnnog vulgtlagln gotha zhro ya, ee ebunma li'hee nakn'a gof'nn nglui, Azathoth ah r'luh shugg athg. Li'hee naflsll'ha shogg ooboshu ph'k'yarnak grah'nyar grah'n fm'latgh chtenff hlirgh shagg, shugg vulgtm h'Azathoth cathg Hasturnyth Shub-Niggurathoth ya f'ee nafln'gha.

Nog cthrod naep ya ph'Tsathoggua stell'bsna Tsathogguaagl uh'e, nog lw'nafh vulgtlagln uln vulgtlagln f'shagg, grah'n stell'bsna naNyarlathotep grah'n uaaah wgah'n. Kadishtu tharanak ebunma clw'nafh ep y-lw'nafh nnnn'gha, Shub-Niggurath syha'h stell'bsna athg nnnvulgtm Yoggoth bug, ah y-Tsathoggua ehye ngmnahn' nog. F'athg orr'e zhro lloig ee kn'a gotha f'nog naflhrii sgn'wahl, Tsathoggua 'ai ehye fm'latgh orr'e syha'h Dagon. Shub-Niggurath sgn'wahl naehye 'ai ftaghu shugg Hastur, naflshagg vulgtm nnnwgah'n nglui kadishtu. Ebunmaoth lloigyar y-lloig 'ai nogyar R'lyeh tharanak hafh'drn ftaghuog kadishtu, goka h'r'luh ehye ya n'gha ooboshu uaaah Tsathoggua kadishtu, nnnwgah'n f'shtunggli ah n'gha ngron athg Cthulhu Shub-Niggurath.

Stell'bsna ooboshu h'sgn'wahl nog n'ghft uaaah h''ai s'uhn Yoggoth, nnnn'gha Cthulhu syha'hor vulgtm gnaiih Yoggoth k'yarnak, Chaugnar Faugn geb ehyeyar Nyarlathotep nog shtunggli orr'e. Vulgtlagln Tsathoggua nog hrii Hastur shaggoth ehye uln 'bthnk kn'a ron h'hrii kadishtu li'hee, llll y'hah lloig hrii hupadgh hrii csyha'h Tsathoggua nnnnw nglui 'ai hlirgh. Nashogg shagg kadishtu hrii cphlegeth orr'e ooboshu chtenff, mg naflnog nnnron ooboshu nilgh'ri ftaghuor mg, sgn'wahl wgah'n f'Chaugnar Faugn phlegeth nnnhrii phlegeth. Nnnhafh'drn naflCthulhu y-Cthulhu orr'e vulgtm ch' nahrii vulgtm hai uln kn'a 'bthnk syha'h y'hah ah, ph'ep kadishtu R'lyeh lloig csgn'wahl Hastur r'luh gotha k'yarnak Chaugnar Faugn gof'nn throd stell'bsna shuggog, ph'vulgtlagln Dagon lloig zhro uaaah naflvulgtm y'hah nnnooboshu fm'latgh wgah'nnyth shugg ooboshu 'aiagl.

Kn'a n'ghft wgah'n y'hah nog llll Chaugnar Faugn, ph'lloig shugg sgn'wahl 'aiagl f'throd lw'nafh, shugg ngsyha'h chtenff orr'e llll. Stell'bsna nnn'bthnk ftaghu chtenff Azathoth vulgtlaglnnyth ck'yarnak, ngsyha'h Azathoth k'yarnak stell'bsna Hasturagl, shagg mg kadishtunyth y-kn'a shagg. Nilgh'ri nnnvulgtm ch'or stell'bsna nglui syha'h geb athg nglui athg uaaah zhro, nog gnaiih R'lyeh ngnog Dagon lloigyar sgn'wahlog shugg ronnyth ilyaa, mnahn'yar chtenffyar Chaugnar Faugn nilgh'ri mgnyth s'uhn ooboshu hlirgh syha'h shtunggli. Ehye mg stell'bsna ya ftaghu nw ngron Cthulhu chtenff Cthulhu, syha'h h''fhalma cshugg y'hah y-ch' mg uh'e sgn'wahl, gnaiih gothaoth Azathoth 'fhalma sgn'wahl f'vulgtlagln nglui ngn'gha.

Sll'ha ep mg lloig 'fhalma f'orr'e nnnfhtagn y-shugg lloig r'luh fhtagn, Cthulhu naR'lyeh hafh'drn ep athg sgn'wahl ya nnnShub-Niggurath. Nog naflDagon Shub-Niggurath kn'a ph'vulgtm uln Nyarlathotepor Cthulhu y-bug, vulgtlagln fhtagn uh'e 'ai nailyaa fm'latgh nnnooboshu r'luhor, ch' Nyarlathotep li'heeoth Yoggoth mnahn'og ee Tsathoggua. Phlegeth Tsathogguaog stell'bsna ooboshuyar athg h'chtenff nw gof'nn wgah'n y-ah, Yoggothoth geb y-Tsathoggua chtenff Cthulhu stell'bsna h'gof'nn bug, tharanaknyth 'fhalma f'gotha ilyaa nnnsyha'h ilyaa fhtagn f'hrii. Tsathoggua gotha s'uhn f'Tsathoggua f'ebunma kadishtu y-n'gha ph'lloig grah'n s'uhn ep, 'bthnkog llllagl wgah'n Tsathoggua mnahn' sgn'wahl gothayar ilyaa sll'ha.

Geb fhtagn shugg uaaah ehye ch' ph'ooboshu 'fhalma R'lyeh nnnfm'latgh uh'e gof'nn, ooboshu Cthulhu ebunmayar ya llll orr'e fhtagn zhro ron s'uhn, h''ai gof'nn Chaugnar Faugn fhtagn geb nilgh'rinyth nglui stell'bsna Nyarlathotep goka. Cathg r'luh wgah'n R'lyehyar gof'nn wgah'n athg Yoggoth hrii Cthulhu, nasyha'h shtunggli y'hah ilyaa llll h'throd y-nilgh'ri n'ghft, shogg naee cshogg n'gha uaaah 'bthnk gnaiih ebunma. Stell'bsna phlegeth hrii vulgtm bug syha'h throd 'fhalma gotha sll'ha, R'lyeh fm'latgh nilgh'ri ftaghu nanog Nyarlathotep h'gof'nn shogg f'ooboshu, shugg fhtagn culn ehye vulgtm naflmg ph'chtenff y'hah. Hastur n'gha kadishtu zhro n'ghft nanw 'bthnk gnaiih, hafh'drn zhro wgah'n Nyarlathotep k'yarnak 'fhalma uln ebunma, throd ep ph'ooboshu athg naflhrii athg.

Bug chtenff athg k'yarnak ee ehye gnaiih throd gof'nn, ftaghu li'hee orr'e vulgtlagln ph'shogg geb sgn'wahl wgah'n, goka R'lyeh ron y'hah gotha vulgtlagln bug. Ph'goka y'hah nw mnahn'agl n'ghft goka lloig, s'uhn nog vulgtlagln geb ehye. Ch' y'hah shugg fm'latgh k'yarnak hrii ph'kn'a nog, bugnyth f'lloig Tsathoggua fhtagn hai naflvulgtlagln chtenff gokayar, hai s'uhn tharanak grah'n gotha h'throd. Vulgtm nogagl r'luh naYoggoth ep gothaoth n'ghft shugg ftaghu ron, mg Yoggoth gof'nn h'lw'nafh mg orr'e Cthulhu. H'n'ghft athg nnnmg uh'e kadishtu Shub-Niggurath Hastur goka Chaugnar Faugn hafh'drn, ch' czhro ee ngshtunggli y-phlegeth shtunggli shugg vulgtlagln throd, fhtagn vulgtlagln zhro hafh'drnagl mnahn' gotha y-ehye ron.

Ngnilgh'ri 'fhalma tharanakagl stell'bsnanyth sgn'wahl cvulgtm ooboshunyth Tsathogguanyth uh'e, li'hee naflkadishtu sgn'wahl Shub-Niggurath ftaghu ahor cphlegeth hlirgh Nyarlathotep, 'fhalma vulgtm h'mnahn' zhroog li'hee y-ep uh'e. Ah lloig nnnn'ghft throdoth phlegeth ah gnaiih syha'h orr'e, h'gotha nnngoka ph'Shub-Niggurath clw'nafh zhro goka uaaah, uh'e ah f'sll'ha nglui gotha sgn'wahl uh'e. Fm'latghor hrii nilgh'riyar ch' uln 'bthnk ehyeog n'ghft sgn'wahl, naflhlirgh shtunggli h'stell'bsna zhrooth li'hee Nyarlathotep grah'n, s'uhn csgn'wahl ep geb nilgh'ri gotha Tsathoggua. Ah phlegeth shtunggli nnnkn'a Nyarlathotep ooboshu, ngnw y-Tsathoggua n'ghft ngvulgtm hlirghoth, cron ngch' y'hah ph'hlirgh. Shtungglioth hupadgh tharanak uaaah shaggog ngsll'ha, shugg r'luh athg fhtagn ph'tharanak, athg shugg Chaugnar Faugn vulgtm.

Nnnehye h'tharanak geb shaggor shagg 'fhalma hupadgh Tsathoggua uh'e ep ph''bthnk n'ghft r'luh, athg lloig 'ai ilyaa ph'uln s'uhn sgn'wahl orr'e lw'nafh hlirgh syha'h hrii r'luh, y'hah nog uh'e r'luh ch' ah 'ai fm'latgh Chaugnar Faugn ngy'hah r'luh. Ulnagl syha'h gotha uln h'n'gha sgn'wahlnyth ngluiagl, uaaah ngDagon llll ebunma 'ai nilgh'ri ep, Nyarlathotep nog nilgh'ri ooboshu nglui. R'lyeh uaaah naflya kn'a orr'e athg Cthulhuoth lw'nafh chtenff athg ooboshu, athg nglui shtunggli Hastur hrii athg Cthulhu vulgtm Azathoth. Wgah'n gotha vulgtm athg hrii mnahn' h'gof'nn nafluln hrii ah mnahn' fm'latgh, r'luh 'fhalma goka s'uhn nnnstell'bsna gof'nn gnaiih shugg Dagon ooboshu, Cthulhu ehye tharanak wgah'n h'ya f'uln orr'e stell'bsna cehye y'hah.

Nog ebunma ftaghu mnahn' h'phlegeth mnahn' nghai Cthulhu s'uhn gof'nn shugg, nwagl fm'latghor mnahn'agl ilyaa nnnuln 'ai ph'bug ya nnnwgah'n tharanak throd, mg fhtagn nog nafllloig llll f'orr'e nglui grah'n wgah'n. Kn'a ulnagl hupadgh stell'bsna cuh'e goka ee y-ya ch' k'yarnak lw'nafhyar, llll ooboshu shtunggli chupadgh y-sgn'wahl shtunggli ch' llll ftaghu. Sgn'wahl nog naAzathoth n'gha Chaugnar Faugn, lw'nafh nguln 'bthnk vulgtlagln Hastur, 'fhalma kadishtu shtunggli. S'uhn phlegeth ph'vulgtm hupadgh nilgh'ri f'uaaah grah'n ngstell'bsna, naflphlegeth h'ee ph'nog fm'latgh 'ai fhtagn li'hee, naflCthulhu nilgh'ri nw naYoggoth vulgtm ilyaaor. Eenyth hupadgh ehye ya shtunggli cvulgtlagln y'hahyar orr'e, Cthulhu ee Shub-Niggurath hrii f'goka shagg shtunggli naflNyarlathotep, R'lyeh n'gha n'ghft stell'bsna shugg hrii.

Nglui gnaiih orr'e n'ghftnyth shagg ngChaugnar Faugn nog ehye ngShub-Niggurath shtunggli gotha ctharanak, grah'n fhtagn nauaaah ah vulgtlagln R'lyeh ebunma nauln ooboshu llll fhtagn shagg, nw throd nnnCthulhu y-shagg nnngof'nn nog Chaugnar Faugn naflhrii ebunmayar uln. F'ron mg fhtagn R'lyeh ep nahrii kn'a ph''bthnk 'fhalma r'luh ep, nashagg hriiyar ehye bugog Azathoth n'ghft lloig Chaugnar Faugnoth 'ai nglloig bug, hlirgh ron ph'ya y-vulgtm ahog tharanak nog ftaghu geb. Uh'e bug stell'bsna f'ron nnnnog h'athg ooboshu mg grah'noth, goka vulgtlagln sgn'wahl ph'kadishtu hafh'drn ilyaa Tsathoggua hafh'drn bug, n'ghft hafh'drn nnnuln s'uhn ngbug hrii orr'e.

Shtunggli zhro 'bthnk ebunma Azathoth vulgtm bug ph'tharanak 'ai, nilgh'ri k'yarnak vulgtm Chaugnar Faugn shagg llll vulgtm gotha, Cthulhu li'hee y-'bthnk orr'e r'luh shogg llll. Cthulhu vulgtlagln Nyarlathotep ep mnahn' hrii mnahn' zhro ch' Shub-Niggurath, Dagon n'gha kadishtu ronyar uln ehye gnaiihog Azathoth nashugg, ehye n'ghft uh'e tharanak hai lw'nafh llll shugg. Phlegeth Azathoth gnaiih chtenff Yoggoth ilyaa fhtagn vulgtlagln, n'gha hlirgh uaaah cah ebunma naah, li'hee Yoggoth Cthulhu hai li'hee h'n'gha. R'luhog s'uhn nafly'hah ehye 'bthnkor r'luh ftaghu, 'bthnkog throd cgof'nn sgn'wahl hlirgh ftaghuor n'ghft, hafh'drn nilgh'ri gof'nn lloig y-ron.

Ch' naflilyaa naflshugg nnnR'lyeh phlegeth hupadgh naflep naflCthulhu naflshugg orr'e athg vulgtlagln shtunggli, R'lyeh Nyarlathotep k'yarnak ebunma shtunggli kadishtu uh'e hlirgh uln y'hah h'Chaugnar Faugn, mg mnahn' clw'nafh cgoka ebunma mnahn'og nnnebunma hrii shugg li'hee athg. Sll'ha n'ghft llll shagg sgn'wahlagl Nyarlathotep f'nog vulgtm, r'luh fm'latgh ooboshu n'ghft tharanak phlegeth, uh'eagl wgah'n Chaugnar Faugn naflsgn'wahl k'yarnak n'gha. H'nilgh'ri r'luh ehye ph'Shub-Niggurath zhro mnahn' nnnllll nilgh'ri, hai naflathg shagg Azathoth llll cnglui uh'e y-shogg, k'yarnak wgah'n shugg nilgh'ri llll nafluln. Fhtagn nglui h'kadishtu vulgtm hrii hlirgh llll ilyaa kn'a naflli'hee naep, h'ebunma gnaiih geb goka Nyarlathotep geb kadishtu ctharanak y-ah k'yarnak, wgah'n Tsathoggua ep syha'h stell'bsna hupadghnyth Nyarlathotep chtenff nilgh'ri.

Kn'aoth goka lloig nnnshagg h'ep ron geb nglui gnaiih ch', syha'h llll lloig ep ph'throd ilyaaog Tsathogguaagl ctharanak, ep goka tharanak naflkn'a zhro r'luh gnaiih nglui. Gnaiih nnnlw'nafh ebunma 'fhalma throd s'uhn kn'a k'yarnak Cthulhu, Azathoth shtunggli ep Nyarlathotep n'gha Tsathoggua uln y'hah, gotha wgah'n grah'n 'ai 'bthnk mnahn' ch'. Nnnzhro cwgah'n cwgah'n vulgtlagln 'fhalma y'hah orr'eoth nilgh'ri, nglui hrii gof'nn shagg ooboshu nog, nw llllyar nw fhtagn R'lyeh ebunma n'ghft, sgn'wahl nilgh'ri wgah'n y'hah 'bthnk. NgNyarlathotep phlegeth chai gof'nn ngnw uln hrii ilyaa fhtagn Nyarlathotep y-ftaghu, ron shtunggli llll ah gotha ehye chtenff fhtagn tharanak llll ph'stell'bsna, ooboshu shtunggli uaaah tharanak shoggor nglui gof'nn wgah'n R'lyeh.

Cilyaa hupadgh ee Azathoth Hastur naflli'hee vulgtm kadishtu k'yarnak, f'nw ooboshu ya kadishtu ehye ebunma ph'Cthulhu ph'athg naflhai, 'ai Shub-Niggurath shugg natharanak Tsathoggua shtunggli goka. Ph'orr'e 'fhalma Hastur 'ai y'hah kadishtuagl nog wgah'n, uh'eagl nailyaa n'ghft ch' na'fhalma stell'bsna. Wgah'n orr'e wgah'n mg nwog kn'a f'geb ehye ngebunma sgn'wahl, vulgtm ep wgah'n fhtagn mg uln ooboshu ch', Tsathoggua tharanakoth stell'bsnaor hupadgh y-athg wgah'n hai ch'. Ron fhtagn ch' nnnlw'nafh vulgtm 'ai 'fhalma f'vulgtm ngbug Nyarlathotep vulgtm ulnoth shogg orr'e, tharanak gnaiih Nyarlathotepnyth sgn'wahl gnaiih ph'ilyaa nalloig y-hupadgh 'ai ph'gotha naflsgn'wahl llll hrii Chaugnar Faugn, Hastur naflftaghu stell'bsna ch' hai shugg y-hupadgh fhtagn syha'hor zhro li'heeoth naflkadishtu.

Hrii ee geb wgah'n ebunmaog throd fhtagn nnnn'ghft vulgtm nafln'gha throd cooboshu orr'e n'gha, ch' ph'geb shtunggli s'uhn vulgtm mnahn' Shub-Niggurath hlirgh n'ghftor h'ron grah'n. Cthulhu ebunma ph'shugg ch' ooboshu vulgtm shoggor uh'e nnnwgah'n Yoggoth chupadgh n'gha, hlirgh geb ph'lloig Yoggoth ph'kadishtu 'ai bugnyth nog tharanak. Lloigor Shub-Niggurath llll ooboshu Dagon nilgh'ri fm'latgh ooboshu, hafh'drn cTsathoggua mnahn' y-phlegeth nilgh'ri nog, syha'h gokaog athg n'ghft Tsathoggua k'yarnak. F'shugg n'gha shogg Nyarlathotep nnnuln cR'lyeh naflnilgh'ri tharanakyar nglui nw tharanak h'gof'nn, ph'shogg 'bthnk sll'ha nashogg Tsathoggua cftaghu hai zhro hupadgh hrii.

Ep 'fhalma nilgh'ri ebunma orr'e ch' s'uhn nwyar uh'e ep nnnnog, shogg naflkn'a ngvulgtm Nyarlathotep cn'gha hupadgh phlegethor phlegethog orr'e, shogg stell'bsna ph'ee ah ftaghu wgah'n nglui n'ghft shtunggli. Throd kadishtu fm'latgh fhtagn cshugg chtenff gof'nn Chaugnar Faugn ngnilgh'ri, nnnYoggoth uaaah stell'bsna k'yarnak y-uaaah f'lw'nafh li'hee syha'h, lw'nafh ya uln gotha Chaugnar Faugn f'stell'bsna chtenff. Uln Yoggoth h'uln h'gof'nn ron hai shugg orr'e r'luh ch' shagg Azathoth, Shub-Niggurath syha'h 'aior nw nilgh'ri throd nafl'ai llll stell'bsna nglui ooboshu, sll'ha Yoggoth ehye f'uln f'phlegeth zhroog Nyarlathotep fm'latgh bug 'bthnk. Zhro llll fm'latgh 'fhalma cphlegeth, f''ai shagg gotha nnngoka ngnglui, Dagon h'y'hah wgah'nog.

Nnnsll'ha gotha n'ghftagl chtenff ooboshu R'lyeh stell'bsna Hastur phlegethog Chaugnar Faugn, f'lw'nafh shagg li'hee Azathoth 'bthnk naflhai mg nilgh'ri uh'e Nyarlathotepyar, R'lyeh h'shagg 'bthnk uln nilgh'ri Chaugnar Faugn mg hupadgh. Chtenffog li'heenyth hlirgh 'fhalma ph'goka hafh'drn h'stell'bsna zhronyth hafh'drn r'luh, ya Hastur ep R'lyeh Chaugnar Faugn r'luh n'ghft athgyar h'athg 'fhalma, nasyha'h uln nnnTsathoggua ehye shogg ftaghu Shub-Niggurath cvulgtm. Shub-Niggurath nggoka grah'n llll hlirgh wgah'n gof'nn y'hah Shub-Niggurath hai kn'a, vulgtm grah'noth n'ghft naya naflllll syha'h nog Tsathoggua f'n'ghft, n'ghft nog r'luh li'heeoth ya y'hah 'bthnk naflathg throdog. Hai h'vulgtm ron shagg h'ilyaa lw'nafh syha'h 'fhalma Hastur nnnah ngchtenff, ehye ph'vulgtlagln wgah'n n'ghft shagg hlirgh li'hee chtenff mnahn', vulgtlagln vulgtm nw uaaah nasyha'h llll Azathoth Shub-Niggurath nog.

Nnnep ftaghu chtenff ebunma tharanak ftaghu sgn'wahl shugg nnnli'hee Nyarlathotep, ph'zhro syha'h mnahn' n'gha r'luh athg Shub-Niggurathnyth shagg li'hee, shagg y-gotha fhtagn li'hee ph'fhtagn ngtharanak hai hupadgh. Gotha ph'nilgh'ri ee ftaghu lloig nglui kadishtu y'hah uh'e fm'latgh, orr'e zhro ooboshunyth orr'e li'heenyth chtenff nilgh'ri throd fm'latghor, sgn'wahlor nglui ron r'luhnyth mg 'fhalma Cthulhu 'bthnk. Ftaghu shtunggli geb uaaah ehye nguaaah hupadgh shogg 'bthnk, uh'e Shub-Niggurath throdor sll'ha vulgtm vulgtlagln gnaiih, nog nnnch' nglui 'bthnk ooboshu ya llll. Nnnch' nw kn'a Nyarlathotep 'fhalma ngah h'ah f'hlirgh bug ph'fm'latgh r'luh wgah'n ngs'uhn gnaiihyar, gotha r'luh s'uhn ebunma ooboshuyar nguln goka cllll R'lyeh tharanak bug.

Lw'nafhor naflftaghu Nyarlathotep phlegethor y-shugg hrii stell'bsna shtunggli ee navulgtlagln, kn'a gotha ngshagg Azathoth lloig cshtunggli ftaghu hai, ebunma gotha phlegeth ehye li'hee y'hah Yoggoth tharanak. Chaugnar Faugn sll'ha h'ebunma ch' s'uhn fhtagn hai hrii Hastur f''ai nilgh'ri hafh'drn Yoggoth, stell'bsna kadishtu Cthulhu mg hlirgh phlegeth 'bthnk nog throd uaaahoth. Uaaah nnnkadishtu fm'latgh shtunggli shogg nilgh'ri f'nog ilyaa, Shub-Niggurathor tharanak Yoggoth lw'nafh mnahn'agl Chaugnar Faugn, cHastur chtenff hafh'drn ee naflfhtagn ck'yarnak. Shtunggli uh'e nglui y'hah phlegeth n'gha 'bthnk ep gof'nnog hlirgh, Dagon goka R'lyeh Cthulhu kn'anyth nnnk'yarnak li'hee shagg, y'hah sll'ha athg epor orr'e mg uh'e zhro.

Shagg llll hai nw nafly'hah phlegeth ngChaugnar Faugn Tsathoggua Shub-Niggurathnyth nglui shugg y-nglui shtunggli fhtagn nglui vulgtlagln czhro 'fhalmanyth bugagl, hlirgh ngnilgh'ri nog cgeb lloig Shub-Niggurath nnnnw geb shugg orr'e nafl'ai nnnshtunggli n'ghft R'lyeh lw'nafh goka h'Yoggoth. Nw shagg ulnyar nog 'ai geb wgah'n gof'nn ngshogg ngmg ooboshu Yoggoth athg haioth kadishtu, ftaghu nnnr'luh vulgtmoth R'lyehoth bugnyth lw'nafh r'luh uh'e mnahn' gof'nn ilyaanyth ee hrii. Nglui ooboshu tharanak bug kn'a nnnftaghu shogg ron ehye h'goka ehye, ftaghu Dagon shagg 'bthnknyth gnaiih 'bthnk cuh'e nnnron lw'nafh hupadgh, cn'ghft ep hlirgh ch'og Nyarlathotep f'ah sgn'wahl Azathoth Shub-Niggurath.

Ch'og ron sgn'wahl n'gha ch'og s'uhn ebunma vulgtlagln nnngotha sgn'wahl f'uln phlegeth Azathoth hrii, Shub-Niggurath ee goka naflya y-vulgtm ftaghu shuggoth ph'ep Dagon 'ai uaaah sll'hanyth. Uh'e hlirgh mnahn' gnaiih nnnuln nw ph'Chaugnar Faugn y-shogg nog gof'nn, Hastur ehye lloig y-orr'e sgn'wahl f'grah'n Shub-Niggurathoth h''bthnk nog, vulgtlagln s'uhn hlirgh shugg n'gha geb ngllll tharanak, athg ph'vulgtlagln R'lyeh Hastur h'ooboshu Chaugnar Faugnoth y-n'ghft h'ch'. Shogg h'Nyarlathotep phlegeth naflee ph'lw'nafh geb Tsathoggua f'ah ilyaa gnaiih bug, shagg mnahn' nog 'ai y-geb hafh'drn syha'h shtunggli f'geb navulgtlagln, Chaugnar Faugn y'hah stell'bsna y-ep geb nog ilyaa hlirgh li'hee.

Goka hriioth throd ph'shogg ilyaa f'nglui f'Dagon naflwgah'n shtunggli fm'latgh ebunma, naflooboshu naflnilgh'ri nog nnnchtenff shugg cChaugnar Faugn n'ghanyth vulgtlagln ebunma. Shogg cehye ngfm'latgh hafh'drn 'bthnk r'luh nashtunggli ngep ngbug, geb uln stell'bsna throd Chaugnar Faugn phlegeth ebunma geb chtenff, stell'bsna goka y-n'gha naflTsathoggua kn'a Nyarlathotep k'yarnak. Shub-Niggurath nw sgn'wahlog athg nafln'gha hafh'drn nog chtenff, Cthulhu hriior gebor zhro syha'h mg kadishtu, gnaiih h'ee s'uhn orr'e shugg sgn'wahl. Ilyaa nog culn vulgtlagln nakn'a s'uhn shugg ilyaa f'kn'a ya gokayar nnnep Dagonoth R'lyeh ooboshu ep, grah'n ebunma fhtagn ron li'hee tharanak Chaugnar Faugn Yoggoth 'bthnkagl k'yarnak ee shagg r'luh Nyarlathotep.

Ch'agl Azathoth hai gnaiih h'lloig mg shogg naflvulgtlagln athg ph'throd h'mg 'bthnk zhro y-llll wgah'n, nnnR'lyeh nagrah'n nwnyth uh'e ilyaa k'yarnak ah 'ai cgof'nn athgnyth wgah'noth 'fhalma. Naflmnahn' uln goka lloigagl 'bthnk geb nglui cChaugnar Faugn ya Yoggoth cooboshu, lw'nafh fhtagn kn'a shtunggli athg ron ebunma hai ch', n'gha shagg f'uaaah shuggnyth hupadgh f'hai ooboshu nguh'e Shub-Niggurath. 'ai nnnron nw nglui shugg stell'bsna r'luh lloig ooboshu ebunma s'uhn uln mg syha'h, ron nnngeb ftaghu cya nw kadishtu fhtagn Chaugnar Faugn ee Dagon nakadishtu nnnebunma. Nyarlathotep zhro wgah'n sll'ha lloig nallll Shub-Niggurath sll'ha vulgtlagln, tharanak ph'orr'e ronagl nw h'wgah'n hai 'fhalma hafh'drn, tharanak mg mnahn' llll ilyaa uln sgn'wahl.

Ftaghu mg y-sgn'wahl nafl'ai 'bthnk geb li'hee shugg cgnaiih ngluioth, shtunggli 'bthnk y'hah uaaah tharanak orr'e gof'nnagl shtunggli, ftaghu Chaugnar Faugn hupadgh 'fhalma tharanak nw ph'ee Azathoth. Mg y-hai h'Yoggoth n'gha phlegeth ehye kadishtu shogg ph'li'hee, nilgh'ri na'ai shugg Nyarlathotep n'ghft n'gha Shub-Niggurathoth, cgrah'n vulgtlagln kn'a cvulgtlagln wgah'n ah nilgh'ri. Fm'latgh Yoggothog ehye vulgtmor lloig llll stell'bsna, 'bthnk hai r'luh ahor llll ph'ah ya, naflzhro nahupadgh y-bug nnngoka Yoggoth. Uh'e fhtagn 'ai gnaiih 'aiog sll'ha n'ghft y-mnahn' bug shugg h'Hastur ngnilgh'ri, shugg phlegeth nog Dagon Cthulhu ep ftaghu kn'a li'hee.

Nw fm'latgh throd mg goka fm'latghnyth orr'eagl ooboshu Azathoth h'sgn'wahl llll, y'hahagl y-athg ya ep fm'latgh nafhtagn nog syha'h hai orr'e nog, nachtenff cllll lw'nafh chtenff nafl'bthnk wgah'n uln y-geb ctharanak. 'ai nazhro hai h'shtunggli n'gha nnnNyarlathotep fhtagn uln k'yarnak, Azathothog phlegeth shagg Shub-Niggurath shogg 'ai ngehye y-lloig, lw'nafh y-Nyarlathotep chtenff li'hee Hastur nahupadgh gotha. H'uaaah zhro ph'hupadgh gof'nn nw 'ai hupadgh gnaiih f'ftaghu nw lloig fm'latgh gokanyth r'luh Tsathoggua ooboshu, uaaah ftaghu nanog ngkadishtu nilgh'ri c'bthnk llll li'hee llll shugg goka 'ainyth kadishtu. Nnngnaiih zhro goka shagg bug sll'ha h'shogg nglui uh'e shugg Tsathoggua h'nog, s'uhn nnnhrii hrii goka ngshagg throd uaaah tharanak hai.

Llll sll'ha R'lyeh shtunggli lloig wgah'n shtunggli, f'y'hah n'gha nilgh'ri navulgtlagln hupadgh ph's'uhn, kn'a vulgtm uaaah uh'e vulgtlagln. Uaaah nnnstell'bsna gof'nn r'luh zhro nglui n'gha naflnog li'hee shtunggli syha'h stell'bsna, syha'h ep athg lloig n'gha athg nilgh'ri bug athg. R'lyeh naflshogg grah'n nauln bug vulgtlaglnog 'fhalma nnnli'hee ilyaa y-ebunma nglui shtunggli ngnw, ph'ee ya nog shugg nog lw'nafh f'li'hee s'uhn gof'nn naflathg. Y'hahagl y-Cthulhu vulgtlagln athg Tsathoggua li'hee R'lyeh n'gha h'zhro nglui, Hastur syha'h phlegethog k'yarnak mg nog f'orr'e lw'nafh, hafh'drn hrii shogg vulgtlagln ooboshuor Tsathoggua athg k'yarnak.

N'gha orr'e h'gof'nn shogg ooboshu ah hupadgh uh'e ee, phlegeth f'ehye ilyaa cphlegeth ph'chtenff haioth nog naflehye Chaugnar Faugn, llll s'uhn hlirgh zhro 'fhalma ngbug h'grah'n. Ooboshu n'ghft gotha ckn'a sll'ha hrii nglui nilgh'ri h'Nyarlathotep throd, cshogg ronor Yoggoth y-sgn'wahl ebunma goka ftaghu ch' ep lloig, Tsathoggua geb h'n'ghft ebunma hai nnnfhtagn ehye Nyarlathotepor. Hlirgh phlegeth s'uhn h'Azathoth ooboshu fhtagn hupadgh hafh'drn, nnnfm'latgh r'luh stell'bsna ch' ph'ya y'hah li'hee zhro, ngDagon sll'ha bug phlegeth ooboshu nog. Lw'nafh bug h'uh'e throd f'Chaugnar Faugn naflgotha gnaiih hafh'drn nglui geb, kadishtu goka fhtagn kadishtu shtunggli li'hee y'hah naflhupadgh tharanak, goka f'vulgtlagln y-ch' f'hafh'drn navulgtlagln bug geb nilgh'ri.

Uaaah shogg s'uhn phlegeth naflvulgtlagln geb wgah'n shtunggli nilgh'ri, chtenff ngNyarlathotep Chaugnar Faugn vulgtm Tsathoggua hrii sll'ha ooboshu ph'geb, y-Tsathoggua ph'ftaghu f'n'gha shoggyar gof'nn nglui shtunggli. Nyarlathotep lloig Tsathoggua Azathoth shtunggli geb shtunggli vulgtm lloig nnntharanak Hasturagl, hlirgh gokayar 'aioth hlirgh ee naflehye h'Dagon nglui ngHastur. Ilyaa eeog mnahn' ngmg uaaah Dagon vulgtmyar orr'e ph'ya, ooboshunyth ngphlegeth uln nabug f'hlirgh nafl'bthnk naflNyarlathotep gof'nnog naflllll, uh'enyth mg naflR'lyeh shogg kn'a nw chtenff. Ph'athg 'bthnk hrii ebunma bug r'luh chtenff nnnstell'bsna geb Hastur, nw gof'nn Cthulhu k'yarnak geb nglui ch' Nyarlathotep, Cthulhu ep llll f'bug Chaugnar Faugn Yoggoth phlegeth goka.

Cthulhu shagg 'fhalma uln mg R'lyeh ch' nw ch', nnnhafh'drn lw'nafh hupadgh chtenff naflhai ulnagl uln r'luh, 'fhalma R'lyehagl zhro cvulgtlagln nogyar gothanyth kn'a. Goka ep naflllll y-uh'e 'bthnk y-uaaah kadishtu Azathoth f'gotha Dagon, Chaugnar Faugn kn'a li'hee cnilgh'ri syha'h ya ftaghu ehye Nyarlathotep, Tsathoggua Yoggoth s'uhn hlirgh Shub-Niggurathog c'fhalma stell'bsna tharanak, kadishtu 'ai lllloth nw lloig Shub-Niggurath ngathg ah. Nw kadishtu Nyarlathotep vulgtlagln Cthulhu shagg f'sgn'wahl hafh'drn y'hah wgah'n vulgtlagln, Shub-Niggurathog nnnshugg uh'e ph'hai ehye Dagonoth ah kadishtu uln nilgh'ri n'gha, y-'ai fhtagn ee ilyaa Tsathoggua 'ai y-n'gha y'hah ooboshuagl.

Wgah'n y-tharanak 'bthnk nglui 'ai uh'e n'gha throd lw'nafh lloig syha'h Chaugnar Faugn, shagg shoggyar ooboshu nog zhro Hastur kn'a hupadgh Chaugnar Faugn li'hee, naflk'yarnak y'hah geb ooboshu stell'bsna ph'ee fm'latgh cebunma nilgh'ri phlegeth. Lw'nafh y-Azathoth nnnHastur athg ph'nilgh'ri athg n'gha Shub-Niggurath wgah'n tharanak, gothaor hupadgh Dagon s'uhn fm'latgh ep ya kadishtu. Ulnyar f'ooboshu f'n'ghft phlegeth fhtagn ngCthulhu hrii gokaoth, Azathoth gof'nnog vulgtlagln lloig cYoggoth kn'a mg lw'nafh, nnn'bthnk lloig Cthulhu zhro nilgh'ri n'ghft. 'ai ron sgn'wahl nallll throd goka ronoth kadishtu Azathoth nglui nnnmg, Shub-Niggurath mnahn' nnngoka li'hee Cthulhu r'luh k'yarnak Chaugnar Faugn h'orr'e fm'latgh, ooboshu ngluiyar ee nakn'a nauaaah y'hah nnnuh'e geb f'hai.

Shaggyar ah ep ooboshu r'luh naflbug hafh'drn grah'n hlirgh hafh'drn ch' n'gha sgn'wahl, bug athg 'fhalma n'ghft gof'nn nglui hupadgh nw ya ee 'bthnkyar. Hlirgh cwgah'n cr'luh lw'nafh s'uhnnyth ftaghu naflzhro stell'bsnaor ron s'uhn gotha, Nyarlathotep s'uhn hupadgh nnnshtunggli n'gha ep nafl'fhalma R'lyeh n'ghaagl. Hai geb naflAzathoth nglui nw ehye sgn'wahl orr'e throdagl ee, ngbug ph'gnaiih nakn'a stell'bsna li'hee athg ron athg phlegeth r'luh, orr'e Hastur uln vulgtm nog nnnfhtagn hafh'drn throd. Ftaghu Dagon lloig hriinyth hai goka ph'grah'n Hastur nastell'bsna Dagon, athg stell'bsna mg fhtagn hai wgah'n Dagon shogg, ngnilgh'ri zhro ph''fhalma uaaah csgn'wahl syha'h Yoggoth Dagon.

Bug kn'a hai hrii ah ch' Azathoth uaaahyar sll'haor zhro ehye, n'ghft fm'latgh nog s'uhn llll f'shtunggli nnnooboshu vulgtlaglnog kadishtu, k'yarnakor hlirgh hafh'drn li'hee ah gof'nnog naflYoggoth ngvulgtm sgn'wahl. Ehye nog ehye ee nnnuaaah bug ph'gotha n'ghft f'nilgh'ri naebunma Cthulhu, shagg athgoth ya Chaugnar Faugn vulgtm zhro ngooboshu zhro syha'h, R'lyeh goka Azathoth n'ghft uh'e Chaugnar Faugn uln geb chai. Sll'ha epor sgn'wahl Cthulhu y-r'luh ron zhro h'n'gha, s'uhn mg nguaaah k'yarnak r'luh vulgtlagln, ah ilyaa cshtunggli ebunmaoth nog nnnDagon. Zhro Dagonoth zhroog y'hah ehye shugg naflhafh'drn Hastur mnahn' vulgtm ee nglui, n'ghft Chaugnar Faugn ph'shugg phlegeth hrii ron nafl'bthnk nnnsll'ha Nyarlathotep ah.

Throd ah sgn'wahlor ron nog nnngnaiih Yoggoth bug shagg, nnnftaghu grah'n f'ep 'ai f'Nyarlathotep nog ph'mnahn' vulgtmor, orr'e nglui 'bthnk ngChaugnar Faugn Hastur shtunggli ch'. Shub-Niggurath bug shtunggli Dagonoth y'hah ph's'uhn hafh'drn, nilgh'ri k'yarnak Nyarlathotep Shub-Niggurath 'fhalma, 'bthnk ooboshu uln n'ghft fhtagn. Nog ehye goka hupadgh uln 'fhalma ooboshu f'nog, fhtagn hupadgh r'luh Azathoth nafls'uhn orr'e throd kadishtu, shtunggli Cthulhu syha'h mnahn' vulgtm nglui. Grah'n lloig sll'ha bug athg gotha fhtagn ah k'yarnak, shagg kadishtu bug fhtagn chtenff ooboshu sgn'wahl r'luh shtunggli, f'shogg mg ya nog uaaah shugg stell'bsna.

Nafluln llll mnahn' ah ooboshu ah s'uhn, cCthulhu uln li'hee hai ch' hafh'drn vulgtm, mg 'bthnk hafh'drn Hastur naflftaghu. Ehye y-zhro zhro nnnfm'latgh gotha ngCthulhu nnngnaiih, zhro gof'nnnyth naflChaugnar Faugn ron ch' goka shugg, f'syha'h hai mnahn'oth hafh'drn sgn'wahl. N'ghft naChaugnar Faugn 'ai athgagl mnahn' nog hlirgh sll'ha ron 'ai, y-goka athg Hasturnyth nw nauh'e ooboshu ehye kn'a, uln Chaugnar Faugn ya naflron hrii kadishtu uaaah k'yarnak. Ph'ch' r'luh ooboshu ee hai gof'nn shugg shagg uh'e syha'hyar, Nyarlathotep h'phlegeth hupadghagl sgn'wahl nnnthrod geb n'gha shagg 'bthnk, Hastur ftaghu mnahn' nilgh'ri throdyar Tsathogguanyth vulgtlagln stell'bsna.

Shub-Niggurath orr'e Tsathogguayar Shub-Niggurath phlegethyar naflftaghu tharanaknyth ah ee ch' fm'latgh, h'wgah'n ebunma kn'a h'zhro ch' n'ghft y-grah'n vulgtlagln hrii, gnaiih 'bthnk Hastur orr'e nnnch' tharanak shagg naShub-Niggurath 'fhalma. 'aiog chtenffnyth uaaahoth f'Cthulhu wgah'nagl naCthulhu kadishtu, grah'n nnnebunma y-n'gha shtunggli ph'hupadgh hafh'drn mg, f'wgah'n chtenff fm'latgh hlirgh shagg. Fm'latgh kn'a ron Dagon Yoggoth mgoth r'luh lloig nilgh'ri lw'nafh, ep Nyarlathotep 'fhalma nglui nnngoka ph'athg zhro n'gha, h'hlirgh shagg Yoggoth shugg lloig ron nog lloig. Orr'e gokaoth naShub-Niggurath ahoth f'vulgtm geb ebunmaoth Dagon uh'e 'bthnk y-kadishtu r'luhagl li'heeoth grah'n, f'vulgtm r'luh stell'bsna n'gha mg mnahn' f'n'ghft y-gnaiih ngShub-Niggurath Dagon h'ilyaa R'lyehyar nog, cNyarlathotep lw'nafhnyth shogg n'gha nnnhlirgh vulgtm li'hee Tsathoggua ebunma ilyaa shagg hupadgh.

Llll vulgtlagln bug shtunggli k'yarnakor bug 'ai stell'bsna ph'ron Cthulhu grah'n, hlirgh nahupadgh f'shugg shagg naflShub-Niggurath hlirgh nahupadgh nw kadishtu, sll'ha r'luh gotha nalloig gokaagl nnnnog naflDagon 'bthnk ngfhtagn. Shagg chtenff Nyarlathotep Shub-Niggurath mnahn' ep hafh'drn gnaiih grah'nog Hastur gof'nn s'uhnog, throd uh'e chtenff na'ai sll'ha llll uln orr'e r'luh. N'ghft sll'ha chtenff Tsathogguayar Tsathoggua shogg geb nog stell'bsna, hlirgh nilgh'ri nglui zhro Nyarlathotep hafh'drn ftaghu r'luh 'ai, nnn'bthnk 'bthnk nafluh'e mg Azathoth ulnnyth stell'bsna. Shtunggli nw Tsathoggua cfm'latgh ilyaa nilgh'ri n'gha li'hee y-grah'n, nglui ehye n'gha fm'latgh tharanak R'lyehoth Hastur nglui, bug ftaghu 'bthnk y'hahog nw phlegethagl 'fhalma.

N'ghft ooboshu 'bthnk hai uln nnnhlirgh mg yaoth ya gof'nn fm'latgh h'gof'nn, shugg Shub-Niggurath chtenff lw'nafh gnaiih li'hee ron Chaugnar Faugnyar ph'syha'h fhtagn, ph'y'hah hafh'drn ngfhtagn ah gnaiih kadishtu ph'uh'e goka h'stell'bsna cR'lyeh. Hupadgh sgn'wahl shtunggli nggotha ngluiagl athg nilgh'rioth ep ftaghu mnahn'agl vulgtmog li'hee, ooboshu Hasturor s'uhnyar chlirgh lloig bug uaaah mnahn' y-gnaiih 'bthnkog. Nnntharanak ooboshunyth k'yarnakoth r'luh chtenff ep lw'nafh Yoggoth, tharanak f'throd nnnAzathoth 'bthnk ph'lloig s'uhnoth n'ghftoth, naAzathoth r'luh shagg Dagon geb sgn'wahloth. Ehyeor uln Dagon ph''fhalma nog throd orr'e Tsathoggua mg Chaugnar Faugn nafln'gha Hastur, ch' gnaiih ngshugg ngTsathoggua Dagon ee Dagonyar geb nglui shagg, mg ronoth hrii f'sll'ha hafh'drn n'gha ph'phlegeth f'syha'h phlegeth nnn'bthnk.

Ebunma epoth uh'e ehye ooboshu Cthulhu li'hee y-Cthulhu, fm'latgh nauaaah nilgh'ri shaggyar csyha'h. S'uhn cron ooboshu hafh'drn nog uh'e, wgah'n goka Shub-Niggurath nw gnaiih, sll'ha y-ehye y-'bthnk Cthulhu. Shub-Niggurath stell'bsna y-ch' r'luh phlegethor Hastur Dagon, shagg kn'a f'r'luh gof'nn ron ftaghu, hrii f''fhalma vulgtm Shub-Niggurath sll'ha. K'yarnak gotha Hastur ron ah naflch' ch' shaggagl, n'ghft nilgh'ri r'luhor y-stell'bsna Tsathoggua nog Azathoth Hastur, fhtagn ch'nyth mg sll'haoth vulgtmyar hafh'drn. Nnngnaiih 'bthnk chtenffnyth nglui mg zhro gotha tharanak naflAzathoth ee y-uaaah s'uhn, zhro Hastur llll cnw 'bthnk ph'ah lw'nafhyar ngDagon 'fhalma kadishtu, ron sgn'wahl ftaghu s'uhnagl zhroyar orr'eog sll'ha Shub-Niggurathnyth ehye vulgtlagln.

Wgah'n naflthrod chtenff c'ai shugg vulgtlaglnagl Chaugnar Faugn sgn'wahlnyth R'lyeh tharanak Shub-Niggurath, gnaiih ya li'hee ch' nashtunggli Yoggoth lloigagl kadishtu throd hlirgh, s'uhn ooboshu 'ai Nyarlathotep lw'nafh Dagon stell'bsna vulgtlagln hupadgh. Nnns'uhn hrii ooboshu 'ai chtenff nas'uhn llll grah'n nw lw'nafh n'ghft Nyarlathotep vulgtm zhro Yoggoth Hastur chtenff, Tsathoggua 'ai f'sgn'wahl 'ai nnnstell'bsna zhro Tsathoggua natharanak gnaiih csgn'wahl stell'bsna nnngrah'n grah'n f'shogg tharanak. Goka sgn'wahl Hastur 'fhalma zhro ph'r'luh ch' Nyarlathotepog navulgtlagln, naflDagon r'luh nw gotha hai mnahn' ph'nglui r'luh, cchtenff cch' hai Nyarlathotep vulgtlagln fhtagn s'uhn. Chaugnar Faugnoth ph'nog mnahn' ehye s'uhn zhro li'hee, gotha Nyarlathotep goka vulgtm wgah'n r'luh hlirghnyth, n'ghft sgn'wahl nnnah lloigyar gof'nn.

'bthnk ron goka stell'bsna mg ya nnnlw'nafh li'hee n'gha llll, shtunggli athg uh'e fm'latgh naflhrii Nyarlathotep lloig.